చిలకలూరిపేట మాజీ ఎంఎల్ఏ , పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి మర్రి రాజశేఖర్ గారిని వారి నివాసంలో కలసి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేసిన రాష్ట్ర హోంమంత్రి శ్రీమతి మేకతోటి సూచరిత గారి దంపతులు….

0
164

చిలకలూరిపేట మాజీ ఎంఎల్ఏ ,
పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి మర్రి రాజశేఖర్ గారిని వారి నివాసంలో కలసి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేసిన రాష్ట్ర హోంమంత్రి శ్రీమతి మేకతోటి సూచరిత గారి దంపతులు….

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here